Baza wiedzy

CZERWONE IŁY TRIASOWE NA TLE KRAJOWYCH SUROWCÓW ILASTYCH CERAMIKI BUDOWLANEJ

Surowce ilaste stanowią zasadniczą bazę surowcową wielu tradycyjnych działów przemysłu ceramicznego.

Ze względu na przeważający udział określonego minerału ilastego wyróżnia się głównie:

- surowce zasobne w illit (są to najczęściej barwnie wypalające się iły przemysłu ceramiki budowlanej),

- surowce zasobne w kaolinit (kaoliny, iły i łupki ogniotrwałe, iły jasno wypalające się), które są wykorzystywane zwłaszcza w przemyśle ceramiki szlachetnej, technicznej i materiałów ogniotrwałych,

- surowce zasobne w smektyty - reprezentowane zwłaszcza przez bentonity* - które w przemyśle ceramicznym stosowane są m.in. do podwyższenia plastyczności kaolinów i niektórych mas ceramicznych.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ PRODUKTY MARKI POLSKA GLINA?

Firma CERADBUD w Radoszycach, będąca posiadaczem marki POLSKA GLINA, jest m.in. właścicielem zagospodarowanego złoża surowca ilastego Szkucin  zlokalizowanego w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Kopalina z tego złoża spełnia też kryteria przydatności do produkcji tynków ilastych (tynków glinianych). Złoże Szkucin jest wieku triasowego, a zalegająca w nim kopalina stanowi wartościowy surowiec ilasty barwy czerwonej wykorzystywany głównie – jak dotąd – w  przemyśle ceramiki budowlanej. W zależności od temperatury wypalania jest on stosowany do produkcji zarówno wyrobów porowatych (cegły, pustaki, dachówki), jak też spieczonych (wyroby klinkierowe).

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.