Aktualności

Trzydniowe zmagania młodych profesjonalistów dobiegły końca

Dzisiaj odbyła się ceremonia zamknięcia VIII Europejskiego Finału EuroSkills 2023. W jej ramach podsumowano trzy dni zmagań ponad 600 młodych zawodników z 32 krajów, którzy rywalizowali w 43 konkurencjach. Jedną z nich była bliska nam konkurencja Murarstwo, w której rywalizował przedstawiciel Polski Miłosz Adamczyk.

W trakcie ceremonii ogłoszono wyniki zmagań oraz nagrodzono zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. W Murarstwie zwyciężył Nicola Krauze reprezentujący Szwajcarię, drugie miejsce zajął Tim Hakemeyer z Niemiec, zaś trzecie Joachim Nimpf z Austrii.

Zadanie konkursowe w tegorocznym finale EurosSkills w konkurencji Murarstwo było wymagające. Nawiązywało do symboliki Gdańska, sprawdzało umiejętności finalistów zarówno w zakresie obchodzenia się z cegłami klinkierowymi, wykonywania złożonych konstrukcji murarskich, jak i umiejętności tynkowania.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć ze zmagań, a także z ceremonii dekoracji zwycięzców w tej konkurencji.

Zamieszczone zdjęcia są autorstwa Rafała Furmańczyka (konkurencja Murarstwo) oraz Krzysztofa Kuczyka (ceremonia dekoracji zwycięzców).

Zdjęcia z konkurencji Murarstwo dostępne tutaj

Zdjęcia z ceremonii zamknięcia oraz dekoracji zwycięzców dostępne tutaj

Wszelkie prawa do fotografii należą do WorldSkills Europe.

Zwycięzcom zmagań we wszystkich 43 konkurencjach serdecznie gratulujemy.

Dzisiaj rusza EuroSkills 2023 w Gdańsku

Właśnie rozpoczyna się VIII Konkurs EuroSkills, który w dniach 5 – 9 września będzie toczył się w Gdańsku na terenie Centrum Wystawienniczo – Kongresowego AmberExpo oraz Polsat Plus Arena Gdańsk.

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności dla młodych ludzi.

Odbywający się co dwa lata i organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 32 krajami członkowskimi EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o szansę zdobycia tytułu najlepszego w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.

W tegorocznym finale w 43 konkurencjach rywalizować będzie 577 młodych specjalistów w wieku od 18 do 25 lat z 31 europejskich krajów oraz 41 zawodników z Polski.  

Wśród finalistów EuroSkills 2023 będzie walczył zwycięzca wspieranych przez CERBUD krajowych eliminacji w konkurencji Murarstwo 21-letni Miłosz Adamczyk, za którego mocno trzymamy kciuki.

W sumie reprezentanci Polski konkurować będą w 6 kategoriach konkursowych: w technologii budowalnej – 15 zawodników, w sztuce i modzie – 4 zawodników, w technologii informacyjnej i komunikacji – 4 zawodników, w technologii wytwarzania i inżynierii – 8 zawodników, w usługach społecznych – 10 zawodników oraz w transporcie i logistyce – 5 zawodników. Im wszystkim bez wyjątku życzymy powodzenia w zmaganiach.

Od środy do piątku odbywać się będą zmagania konkursowe. Natomiast w sobotę 9 września będzie miała miejsce ceremonia zamknięcia wydarzenia, w ramach której wręczone zostaną medale zwycięzcom i laureatom poszczególnych konkurencji.    

Apel do Premiera w sprawie przywrócenia zwrotu podatku VAT na materiały budowlane

W dniu dzisiejszym szeroka reprezentacja pracowników i pracodawców sektora budowlanego wystosowała Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe.

Z treścią Apelu można zapoznać się w poniższym linku

Apel pracowników i pracodawców sektora budowlanego o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe

Inicjatorem i głównym autorem tego wystąpienia jest Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Przedstawiona środowisku inicjatywa zyskała poparcie aż 35 organizacji branżowych i związkowych z sektora budowlanego. Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD jest jednym z sygnatariuszy tego Apelu, a także jednym z podmiotów, który aktywnie wpłynął na finalną treść Apelu.

Apel został poparty przez poniżej wskazane organizacje

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań dla poprawy sytuacji na rynku materiałów budowlanych, mającego bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego. Wskazują, iż w pierwszej połowie 2023 roku liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia spadła o 34,7% rok do roku, a liczba rozpoczętych inwestycji zmniejszyła się o 28,5%. Nastąpił wyraźny spadek sprzedaży większości wyrobów budowlanych, a także dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Szybko rosną koszty produkcji, co przekłada się na nienaturalne wzrosty cen wyrobów budowlanych dla konsumentów. Zwiększa się skala sprzedaży wyrobów budowlanych w szarej strefie.

Zobrazowana sytuacja bardzo niekorzystnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw produkujących wyroby budowlane. Wielu producentów zmuszonych zostało do dokonania restrukturyzacji organizacji produkcji (szczególnie wielozakładowej) polegającej na zamknięciu zakładów i zwolnieniu pracowników. Zatrudnienie zmalało już o około 10-12%.

Zmniejszenie liczby wydawanych pozwoleń oraz rozpoczynanych budów powoduje, że nie ma perspektyw istotnej poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. Branża producentów wyrobów budowlanych odczuje to najmocniej na przełomie 2023 i 2024 roku. Wpłynie to również niekorzystnie na inne branże budowlane. Już obecnie decyzje inwestycyjne, ze względu na sytuację gospodarczą, odkłada 36,9% firm budowlanych, a 27,7% wciąż planuje ograniczać zatrudnienie.

Z badań przeprowadzonych w IV kwartale 2022 r. wynika, że 42,5% Polaków odłożyło lub zawiesiło zaplanowane prace remontowo – budowlane z powodu wysokiej inflacji oraz zmniejszonej dostępności materiałów budowlanych, wynikającej z ich wysokich cen, zaś 34,2%  zdecydowało o zredukowaniu zakresu planowanych prac remontowych.

W takim otoczeniu makroekonomicznym uruchomiony niedawno program wsparcia „Bezpieczny Kredyt 2%” nie przyniesie w ocenie sygnatariuszy Apelu wystarczającego i koniecznego impulsu dla ożywienia i zdynamizowania branży budowlanej.

Apel został przekazany do Premiera RP, wszystkich kół parlamentarnych, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji oraz do Premiera Jerzego Buzka i europosła Krzysztofa Hetmana.

4 września temat zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych będzie poruszany na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego.

U progu wielkiej rewolucji (e)fakturowej

Znana jest już „mapa drogowa” rewolucji w krajowym systemie wystawiania faktur.

System ten to Krajowy System e-Faktur w skrócie zwany KSeF. Stanowi on platformę teleinformatyczną, która umożliwia wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie faktur tzw. ustrukturyzowanych. KSeF oznacza dokumenty numerem identyfikującym oraz weryfikuje poprawność faktur z konkretnym, ustalonym przez Ministerstwo Finansów wzorem. Faktura ustrukturyzowana to faktura elektroniczna zawierająca odpowiednie, określone w przepisach, informacje. Zapisana jest w konkretnym formacie elektronicznym (w przypadku KSeF jest to XML zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(!) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych CRWDE na platformie ePUAP). Format umożliwia odczytywanie oraz przetwarzanie danych, które zostały zawarte na dokumencie (np. datę sprzedaży, dane kontrahentów, datę wystawienia, kwoty itd.). Informacje zawarte na fakturze są zatem zapisane nie w formie obrazów, a znaczników. Język formatu nie jest czytelny dla człowieka. Przetworzy i odczyta go za to program księgowy, który pracuje z danym formatem. W praktyce oznacza to, że można automatycznie przekazywać dane z faktur pomiędzy programami księgowymi bez udziału człowieka. Dodatkowo system służy także do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłki komunikatów dotyczących wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

System KSeF działa w ten sposób, że wystawca faktury otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Odbiorca faktury zaś uzyskuje dostęp do niej poprzez uwierzytelnienie się w KSeF lub podanie określonych danych dotyczących faktury (tzw. dostęp anonimowy). System ma przechowywać zapisane w nim faktury przez 10 lat.

Podejście takie jest rewolucją w dotychczasowej metodologii wystawiania oraz udostępniania faktur w obrocie gospodarczym. System został uruchomiony w formie dobrowolnej jako alternatywa dla tradycyjnego schematu wystawiania faktur od początku 2022 r. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że od 1 stycznia 2022 r. do 8 sierpnia 2023 r. w systemie KSeF podatnicy wystawili blisko 67 tys. e-faktur. Jednocześnie mniej niż tysiąc podatników jak dotąd wystawia cyklicznie dokumenty sprzedaży w tym systemie. Trzeba zatem stwierdzić, że na razie system ma wciąż walory bardziej testowe niż w pełni użytkowe.

Ale to się właśnie niedługo zmieni. Tytułowa rewolucja wiąże się z obowiązkowym przejściem wszystkich podatników na stosowanie systemu KSeF w następującym harmonogramie:

  • od 1 września 2023 r. podatnicy dotychczas korzystający już z systemu KSeF i chcący nadal go dobrowolnie stosować do wystawiania faktur w zakresie obowiązku stosowania nowej, drugiej struktury faktury elektronicznej, która zostanie wprowadzona przez Ministerstwo do systemu KSeF właśnie od tego dnia,
  • od 1 lipca 2024 r. wszyscy czynni podatnicy podatku VAT,
  • od 1 stycznia 2025 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy) w zakresie wystawiania faktur.

Do obowiązkowego wdrożenia systemu KSeF przez zdecydowaną większość podatników podatku VAT pozostało już mniej niż 12 miesięcy. Przygotowanie się do tego procesu stanowiło będzie duże wyzwanie, co podkreślają wszyscy eksperci, szczególnie dla najmniejszych podmiotów. Należy pamiętać, że wdrożenie KSeF w firmie to nie tylko przystosowanie i adaptacja infrastruktury technologicznej oraz pracowniczej, ale także rewolucja w jednym z bardziej istotnych obszarów funkcjonowania każdej firmy. Procesu tego należy się nauczyć i dobrze go zaadoptować do potrzeb danego środowiska firmowego, aby uniknąć błędów i problemów w momencie rozpoczęcia korzystania z systemu.

Na koniec ważna informacja – podmioty, które będą zobowiązane do rozpoczęcia wystawiania faktur w systemie KSeF nie będą mogły już wystawiać faktur w dotychczasowy tzw. papierowy sposób, bowiem nie będą one uznawane za faktury w rozumieniu formalnym. Możliwe natomiast będzie nadal „oddrukownie” faktury dla kontrahenta, który tego zażąda. I druga istotna kwestia – faktury papierowe nawet po pełnym wdrożeniu systemu KSeF nie znikną z obrotu. Dotyczyć to będzie faktur konsumenckich (tzw. B2C), biletów, które uznawane będą za faktury, w tym paragonów na autostradach płatnych oraz faktur wystawianych w ramach OSS i IOSS.

Polska jako dopiero trzeci kraj w Europie decyduje się na wdrożenie systemu KSeF. Cel tego działania wydaje się być jasny i oczywisty – usystematyzowanie i ustandaryzowanie obszaru fakturowania sprzedaży, ale także ograniczenie szarej strefy w tym zakresie. Należy mieć nadzieję, że przełom pierwszego i drugiego półrocza 2024 r. nie okaże się technologiczną katastrofą oraz że system KSeF do tego czasu zostanie perfekcyjnie dopracowany.   

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.