Aktualności

Przyznano pomoc w ramach programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Przyznano pomoc w ramach programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

22 lutego br. NFOŚiGW jako operator programu zakończył przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach wskazanego programu.

W piątek 10 marca opublikowana została lista beneficjentów, którym przyznane zostało wsparcie w zakresie rekompensaty części kosztów zakupu w 2022 r. energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego poniesionych w związku z ich funkcjonowaniem w okresie kwalifikowanym.

Ostatecznie w ramach programu pomoc została udzielona 208 przedsiębiorcom, w tym 14 przedsiębiorcom o statusie mikro i małym, 55 średnim i 139 dużym. Łączna kwota wsparcia opiewa na sumę 2.591.566.181,19 zł czyli 51,02% puli środków przeznaczonych na realizację programu.

Wśród beneficjentów programu znalazło się 14 podmiotów produkujących płytki ceramiczne ze wsparciem na kwotę 260.276.735,48 zł, 14 podmiotów produkujących ceramikę budowlaną, dachówki ceramiczne oraz ceramikę ogniotrwałą ze wsparciem w wysokości 99.014.586,77 zł oraz 5 podmiotów produkujących ceramikę użytkową ze wsparciem o wartości 29.453.394,70 zł. W grupie wymienionych podmiotów znalazły się także dwa zakłady z grona członków Zrzeszenia CERBUD.

Najwyższa kwota wsparcia dla pojedynczego podmiotu wyniosła 206.880.059,68 zł, najniższa zaś 3.590,70 zł.

Z uwagi na przyznanie pomocy w ramach tego programu jako pomocy publicznej wykaz beneficjentów jest jawny i został opublikowany na stronie BIP NFOŚiGW.

Z zestawieniem tym można się zapoznać tutaj.      

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.