Aktualności

Konferencja dotycząca cen nośników energii

Konferencja dotycząca cen nośników energii

W dniu wczorajszym w Senacie odbyła się ważna konferencja poświęcona kryzysowi energetycznemu.

1.03.2023 r. w ramach senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowana została konferencja pt. „Wzrost cen nośników energii a sytuacja przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, propozycje rozwiązań.”

Obradom konferencji przewodniczył senator Adama Szejnfeld. Konferencja odbyła się zgodnie z następującą agendą:

 

Konferencja miała formułę hybrydową. Do gmachu Senatu RP przybyło kilkadziesiąt osób, kolejne blisko 100 osób brało udział w konferencji zdalnie w trybie online. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. były wicepremier i Minister Gospodarki dr Janusz Steinhoff, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej dr Marek Kłoczko, były wiceminister środowiska i przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji ds. Klimatu senator Stanisław Gawłowski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan dr Grzegorz Baczewski.

Prelegentami byli także przedstawiciele przedsiębiorców m.in. Prezes Stowarzyszenia Producentów Pieczywa Jacek Górecki. Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD było reprezentowane przez Dyrektora Biura Tomasza Rowińskiego.  

W konferencji uczestniczyli również senatorowie wykazując zainteresowanie trudną sytuacją przedsiębiorców z sektora MSP.

Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili diagnozę aktualnej sytuacji dotyczącej sytuacji polskiej przedsiębiorczości w dobie kryzysu energetycznego, wskazywali przyczyny wzrostu cen nośników energii oraz prezentowali rozwiązania mogące przynieść ich zdaniem skutki w postaci zmniejszenia kosztów zakupu energii. Przedstawiciele organizacji branżowych oraz indywidualnych przedsiębiorców wskazywali na konkretne skutki kryzysu energetycznego dla reprezentowanych branż, niedostatki działań Państwa w wielu obszarach nasilające te negatywne konsekwencje, a także podnosili konkretne postulaty. Jako jeden z głównych powodów aktualnej sytuacji objawiającej się kryzysem energetycznym i wysokimi cenami surowców energetycznych wskazywana była silna i stale postępująca monopolizacja rynku obrotu surowcami energetycznymi, duży protekcjonizm Państwa eliminujący w coraz większym stopniu zdrową konkurencję, a także słabość centralnych instytucji mających na celu ochronę konkurencji i właściwego funkcjonowania rynków energetycznych. Jedną ze smutniejszych konkluzji podniesionych w trakcie konferencji było stwierdzenie mówiące, iż sytuacja na rynku oraz w odczuciach przedsiębiorców jest tak dramatyczna, jak półtorej dekady temu.

Mimo propozycji rozwiązań zawartej w tytule konferencji niestety w naszym odczuciu dyskusja prowadzona w jej trakcie nie dała "na teraz" znaczących wskazówek. Zdecydowana większość prelegentów podnosiła kwestię rozwoju OZE jako element, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą poczuć bezpieczeństwo oraz ulgę finansową w kontekście cen nośników energetycznych. Jest to oczywiście prawdziwa teza, przy czym działania w tym zakresie w skali globalnej kraju wymagają co najmniej kilku lat, aby przyniosły efektywne i wymierne korzyści, a przede wszystkim znaczących nakładów finansowych. Dr Steinhoff wskazywał w trakcie swojego wystąpienia w ramach konferencji, iż przystosowanie polskich sieci przesyłowych do rozwoju fotowoltaiki, aby osiągała ona 50% udział w krajowym miksie energetycznym to konieczność inwestycji ponad 20 mld złotych w perspektywie do 2032 r. Ta ścieżka nie da więc rozwiązania problemu drożyzny na rynku nośników energetycznych w przeciągu najbliższych miesięcy, a wielu najmniejszych przedsiębiorców tego właśnie potrzebuje.

W dyskusji na zakończenie konferencji  głos zabrał przedstawiciel Zrzeszenia. Dyrektor Rowiński zwrócił uwagę, że w trakcie konferencji w ogóle nie poświecono uwagi węglowi kamiennemu jako aktualnie najważniejszemu i najpowszechniejszemu nośnikowi energetycznemu w Polsce, mającemu strategiczne znaczenie także dla wielu małych przedsiębiorców, w tym dla przedsiębiorców z branży ceramicznej. Wskazał, że niezależnie od tego, że węgiel uznajemy obecnie za paliwo „brudne” i nieekologiczne, to jednak wiele podmiotów jest na niego skazanych ze względów czysto technologicznych, a przedsiębiorcy ci aktualnie także ponoszą ogromne koszty kryzysu energetycznego objawiające się z drastycznym wzrostem cen tego paliwa. Dla zobrazowania omawianej sytuacji przytoczył kilka najistotniejszych wskaźników z branży małych producentów ceramicznych materiałów budowlanych potwierdzających jego wcześniejszą wypowiedź. Na zakończenie wskazał, iż mali przedsiębiorcy po wysłuchaniu całej konferencji niestety nie usłyszeli propozycji rozwiązań kryzysu energetycznego na teraz, co może martwić, jak również potwierdził głosy przedmówców, że niestety sektor MSP boleśnie i z przykrością obserwuje, że Rząd większość wsparcia związanego z kryzysem energetycznym kieruje do nielicznej grupy największych podmiotów na rynku pomijając całą liczą rzeszę firm z sektora MSP.

Zamykając konferencję przewodniczący jej senator Adam Szejnfeld złożył deklarację, iż będą podejmowane działania mające na celu wdrożenie rozwiązań mogących wesprzeć sektor MSP w tym trudnym okresie. Zadeklarował także, iż oczekuje od przedsiębiorców na wszelkie propozycje rozwiązań mogące przynieść MSP ulgę w aktualnej trudnej sytuacji.

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.