Aktualności

Ruszył nabór wniosków w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”

Ruszył nabór wniosków w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”

W dniu dzisiejszym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako operator programu uruchomił nabór wniosków w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej”.

Przedsiębiorcy mają 14 dni na składanie wniosków o przyznanie wsparcia.

Wnioski można składać od dnia dzisiejszego do 22 lutego br. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wsparcie w ramach programu rządowego mogą się ubiegać firmy działające w branżach energochłonnych, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022. Pomoc ma na celu utrzymanie płynności przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych w kryzysowym czasie. Rząd oraz operator programu szacują, że wsparcie obejmie około 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość stanowić będą duże i średnie firmy.

Przedmiotem wsparcia jest zrekompensowanie części nadmiernych kosztów zakupu energii elektrycznej oraz gazu przez te podmioty w zakresie oraz na zasadach określonych w programie.

Maksymalna kwota pomocy, która może zostać udzielona każdemu wnioskodawcy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych w wariancie bazowym lub 80% kosztów kwalifikowanych w wariacie rozszerzonym, nie więcej niż 4 mln euro (dla grup kapitałowych nie więcej niż 50 mln euro).

Przedsiębiorcy uprawnieni w okresie kwalifikowanym do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243, z późn. zm.), mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego. Pozostali przedsiębiorcy mogą wnioskować o pomoc z obu źródeł lub według własnego wyboru z jednego z nich.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem elektronicznego Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Wniosek wraz z kompletem załączników musi być zaopatrzony w podpis elektroniczny.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków znajduje się tutaj

Szczegółowe ogłoszenie o możliwości składania wniosków wraz z kryteriami ubiegania się o pomoc i z materiałami dotyczącymi programu znajduje się tutaj  

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.