Aktualności

Próba przemysłowa z łupkiem węglowym

Próba przemysłowa z łupkiem węglowym

W najbliższych dniach rozpoczynamy próbę przemysłową z zastosowaniem łupka węglowego.

We współpracy z LW Bogdanka oraz wybranymi producentami ceramiki budowanej, członkami naszej organizacji przystępujemy do realizacji próby przemysłowej z zastosowaniem łupka węglowego pochodzącego z kopalni Bogdanka.

Projekt ma na celu zweryfikować przydatność zastosowania łupka jako składnika mas ceramicznych w procesie produkcji ceramiki budowlanej. Samo stosowanie odpadów z procesu przeróbki węgla kamiennego w przemyśle ceramicznym nie jest niczym nowym ani odkrywczym. Poszczególni producenci materiałów budowlanych posiadają w tym zakresie swoje indywidualne doświadczenia z przeszłości. Chociażby spółka córka LW Bogdanka – EkoKlinkier – stosowała łupek jako materiał do produkcji cegieł klinkierowych. Sam łupek posiada niewątpliwe zalety, jednak jego stosowanie jako głównego lub jedynego materiału ceramicznego okazywało się mocno kłopotliwe.

W ramach rozpoczynanej próby przemysłowej zaprojektowane zostało wyprodukowanie 85.000 szt. wyrobów podzielonych na dwa sortymenty: pustak ceramiczny szczelinowy oraz cegła ceramiczna pełna. Za bazę służy łupek zmielony do frakcji 0 - 2 mm. Cały proces został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było ustalenie najbardziej optymalnych oraz granicznych proporcji łupka w stosunku do stosowanych przez dane zakłady glin ceramicznych oraz określenie wpływu zastosowania łupka na proces produkcji i wypału objętych próbą wyrobów.

W ramach próby przemysłowej zamierzamy ustalić:

- najbardziej optymalną proporcję łupka,

- wpływ zastosowania łupka na przerób masy ceramicznej oraz proces formowania wyrobów,

- wpływ zastosowania łupka na parametry procesu wypalania, w tym na poziom zużycia paliwa,

- wpływ zastosowania łupka na właściwości i cechy fizyczne wyrobów.

Próba będzie przeprowadzona według przygotowanego schematu, pod kontrolą i nadzorem, zaś pobrane próbki wyrobów wyprodukowanych z zastosowaniem łupka zostaną podane pełnej ocenie w akredytowanym laboratorium zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi wymogami.

Całość przebiegu próby, jej wyniki oraz wnioski końcowe zostaną zawarte w raporcie z próby.

Wyniki oraz wiedza płynące z próby przemysłowej z łupkiem zostaną jak zakładamy zaprezentowane środowisku ceramicznemu, choć finalnie będzie to zależało od decyzji głównego podmiotu zaangażowanego w próbę – LW Bogdanka.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem całość działań związanych z próbą przemysłową powinna zakończyć się do końca grudnia br. 

Z niecierpliwością, ale także pozytywnym nastawieniem oczekujemy efektów końcowych rozpoczynającej się próby przemysłowej. W przypadku optymistycznych wyników próby i pozytywnych rekomendacji LW Bogdanka przewiduje możliwość uzyskania dla łupka węglowego przeznaczonego do zastosowania w przemyśle ceramicznym statusu produktu ubocznego. 

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.