Aktualności

Apel

W dniu dzisiejszym wystąpiliśmy z apelem w sprawie bezpieczeństwa branży producentów ceramicznych materiałów budowlanych.

Apel ten wskazuje trudną i zmierzającą w kierunku dramatycznej, sytuację z zaopatrywaniem się zakładów ceramicznych w węgiel. Wskazujemy w tym wystąpieniu na konieczność pilnego rozwiązania tego problemu, bowiem w sytuacji utrzymywania się oraz nasilania się obecnych trudności może to zagrozić nadchodzącemu sezonowi produkcyjnemu, a w skrajnym przypadku może nawet doprowadzić do zapaści w branży. Opierając się na danych oficjalnych związanych z krajowym wydobyciem węgla kamiennego oraz jego krajową konsumpcją można stwierdzić, że podnoszony problem nie powinien w ogóle wystąpić, a zatem powinny być narzędzia do jego sprawnego rozwiązania.  

W naszym wystąpieniu podniesiony został także problem trudnej sytuacji małych zakładów ceramicznych, które są wyposażone w piece zasilane gazem ziemnym. Ich sytuacja po drastycznych wzrostach cen za gaz jest skrajnie krytyczna. Uchylanie się przez Państwo od wsparcia w takich przypadkach przedsiębiorców będących słabszą stroną stosunku kontraktowego uważamy za skrajnie niewłaściwe.

W przygotowanym apelu podnieśliśmy trzy postulaty:

 • konieczność wprowadzenia czasowego ograniczenia eksportu polskiego węgla w celu zwiększenia jego dostępności dla krajowych odbiorców,
 • konieczność czasowego przywrócenia możliwości stosowania załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2018.1890) do instalacji przemysłowych o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW,
 • konieczność pilnego objęcia wsparciem ochronnym małych podmiotów gospodarczych opierających swoją główną działalność na gazie ziemnym.  

 

Apel został przekazany do następujących instytucji oraz podmiotów:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych,
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Przewodniczący najważniejszych klubów i kół parlamentarnych,
 • Zarządy dwóch największych spółek węglowych,
 • przedstawiciele wybranych władz samorządowych.

 

 Problematyką staramy się również zainteresować media.

 

 Poniżej pełna treść przygotowanego apelu.

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2001 - 2022 CERBUD - Realizacja projektu: Nanotechnic

Ciasteczka

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.